Tradiční čínská medicína

Tradiční čínská medicína patří k nejstarší léčebné metodě na světě.  Nacházíme zde celou řadu specifických teorií, ale i praktických metod nebo postupů, jež jsou typické jenom pro ni, a jimiž se v samém základu liší od medicíny západní. Její kořeny lze najít v dílech starších 3000 let.

Zdraví jako celek neboli celostní přístup ke zdraví

Předností tradiční čínské medicíny je pohled na zdraví, kdy nemoc nevnímáme odděleně, ale pohlížíme na ni v kontextu se stavem celého organizmu. Tento způsob diagnostiky považuji za velmi důležitý, jelikož jedině tak se terapeut TCM dokáže dobrat k původu nemoci.  

Jako příklad mohu uvést časté bolesti žaludku, které provází nadýmání, závratě a stěhovavé bolesti a ztuhlost svalů. Tyto bolesti můžeme řešit analgetiky, ale tímto způsobem odstraníme problémy pouze na určitou dobu.

Terapeut TCM provede důkladnou diagnostiku a podle daných obtíží stanový přesnou příčinu problémů. V tomto případě půjde s největší pravděpodobností o problémy se slezinou.

Zdraví a rovnováha

Lidský organismus netvoří celek pouze sám o sobě, ale je propojen i se svým přírodním prostředím. Člověk je vnímán v souvislosti s jeho okolím, vztahy, ročním obdobím a klimatickými faktory. V léčbě pak zohledňujeme nejen nemoc samotnou, ale i konstituci pacienta. Tradiční čínská medicína tímto obnovuje stav vnitřní rovnováhy v člověku a dokáže nejen vrátit pocit zdraví, ale pomáhá ho také dlouhodobě udržet.

Léčebné postupy

Terapie tradiční čínské medicíny je založena na bylinné léčbě, která je prospěšná hlavně u celkového vyčerpání organismu. Dále masáže, baňky a moxy  u bolestivých stavů a vnitřního napětí.